Sabtu, 11 Disember 2010

Home » » keutamaan surah al kahfi

keutamaan surah al kahfi


surah al kahfi yakni beerti gua adalah surah yang ke 18 didalam al quran yang mengandungi 110 aat.ia dinamakan al kahfi kerana dari ayat 9 hingga ayat 26 menceritakan penduduk gua yang ditidurkan oleh allah selama lebih 300 tahun,demi iman mereka yang amat teguh terhadap dasar tauhid.sebagaimana firman nya :
maksudnya
(al kahfi ayat 9)atau kamu mengira bahawa orang orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu,mereka termasuk tanda tanda kami yang menghairankan?(al kahfi ayat 10)dan ingatlah kamu,tatkala pemuda pemuda itu mencari tempat berlindung kedalam gua lalu mereka berdoa "wahai tuhan kami,berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami pertunjuk yang lurus dalam urusan kami (surah al kahfi ayat 11)maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun lamanya didalam gua itu(surah al kahfi ayat 12)kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah diantara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal didalam gua itu.
 (al kahfi ayat 13)kami menceritakan kisah mereka kepada mu dengan sebenarnya,sesungguhnya mereka itu adalah pemuda pemuda yang beriman kepada tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka pertunjuk (al kahfi 14)dan kami telah meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri lalu mereka berkata "tuhan kami adalah tuhan langit dan bumi,kami sekali kali tidak akan menyeru tuhan selain dari dia,sesungguhnya kami kalau demikian mengengkarinya telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.(al kahfi 15)sesungguhnya kaum kami telah menjadikan tuhan selain dia sebagai tuhan tuhan untuk disembah.mengapakah  mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka?siapakah yang lebih zalim daripada orang orang yang mengadakan kebohongan terhadap allah?

(al kahfi 16)dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain allah maka carilah tempat berlindung kedalam gua itu nescaya tuhan mu akan melimpahkan sebahagian rahmat nya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu
(al kahfi ayat 17)dan kamu melihat matahari ketika terbit,condong dari gua mereka kesebelah kanan,dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu.
(al kahfi 18)kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur dan kami balik balikkan mereka ke kanan dan kekiri,sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya dimuka gua.dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.(al kahfi 19)dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri,berkatalah salah seorang diantara mereka "sudah berapa lamakah kamu berada disini?"mereka menjawab "kita berada disini sehari atau setengah hari"tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini.maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa wang perakmu ini,dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik ,maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali kali menceritakan halmu kepada seseorang.(al kahfi ayat 20)sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu ,nescaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka dan jika demikian nescaya kamu tidak akan beruntung selama lamanya.
(al kahfi 21)dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui,bahawa janji allah itu benar,dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya,ketika orang orang itu berselisih tentang urusan mereka,orang orang itu berkata "dirikanlah sebuah bangunan  diatas gua mereka,tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka"orang orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata "sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah ibadat diatasnya"
(al kahfi 22)nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang,yang keempat adalah anjingnya,ada yang lain mengatakan"jumlah mereka adalah 5 orang dan yang keenam adalah anjingnya"sebagai tekaan terhadap barang yang ghaib dan yang lain lagi mengatakan "jumlah mereka 7 orang,yang ke 8 adalah anjingnya"katakanlah "tuhan ku lebih mengetahui jumlah mereka,tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit,kerana itu janganlah kamu bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja dan kamu menanyakan tentang mereka yakni pemuda pemuda itu kepada seorang pun diantara mereka.(al kahfi 23)dan janganlah sekali kali kamu mengatakan terhadap sesuatu "sesungguhnya aku akan mengerjakan itu esok pagi"(al kahfi 24)kecuali dengan menyebut "insya allah dan ingatlah kepada tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah "mudah mudahan tuhanku akan memberikan aku pertunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
(al kahfi 25)dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun lamanya dan ditambahi dengan 9 tahun lagi(al kahfi 26)katakanlah "allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal digua,kepunyaan allah lah semua yang tersembunyi dilangit dan dibumi.alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya ,tidak ada sebarang perlindungan pun bagi mereka selain daripadanya dan dia tidak mengambil seorang pun untuk menjadi sekutunya dalam menerapkan keputusan"

       saya fikir banyak terdapat beberapa hadis rasulullah saw yang menyatakan berbagai fadhilat,faedah dan hikmah bagi mereka yang mengamalkan membaca surah al kahfi,diantaranya ialah sabda baginda yang diriwayatkan oleh al baihaqi dari abi said al khudri yang bermaksud :
sesiapa yang membaca surah al kahfi pada malam jumaat maka terpancarlah cahaya diantaranya dan baitullah
imam ahmad berkata yang daripada abi darda' yakni daripada nabi saw,baginda bersabda 
sesiapa yang menghafaz 10 ayat permulaan surah al kahfi maka terhindar daripada dajjal

imam ahmad berkata,daripada abi darda' bahawa nabi saw bersabda 
sesiapa yang membaca 10 ayat akhir daripada surah al al kahfi maka terhindarlah ia daripada fitnah dajjal


daripada muaz ibnu anas al juhari,daripada bapanya,daripada nabi saw baginda bersabda
sesiapa membaca dari surah al kahfi maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya dan sesiapa yang membaca keseluruhan ayat al kahfi maka jadilah baginya cahaya antara langit dan juga bumi  
dan daripada umar bahwawa beliau berkata,rasulullah saw telah bersabda yang bermaksud
sesiapa yang membaca surah al kahfi pada hari jumaat maka bersinarlah cahaya daripada bawah kakinya hingga ke langit,untuknya dihari kiamat dan diampunkannya antara 2 jumaat
selain dari itu ada sebuah lagi hadis menceritakan bahawa rasulullah bersabda yang bermaksud
sesiapa yang membaca surah al kahfi pada malam atau siang jumaat,maka diampun kan dosanya hingga jumaat akan datang,dan 70 ribu malaikat memohonkan rahmat kepada allah hingga waktu subuh dan dijauhkan allah dari terkena wabak penyakit demam panas atau ta'un ,penyakit sopak dan dijauhkan dari fitnah dajjal
semoga kita semua tergolong dari orang yang dirahmati allah dan berusaha mendekatkan diri kepada allah,hendaklah kita ingat dengan sabda nabi saw yang bermaksud
sesungguhnya allah tidak melihat gambaran lahir kamu tetapi allah melihat batin (hati) kamu              
Enhanced by Zemanta

Related Posts by Categories0 ulasan: