Ahad, 9 Januari 2011

Home » » kewajipan kita menuntut ilmu pendidikan dan adabnya

kewajipan kita menuntut ilmu pendidikan dan adabnya

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(surah Al Mujaadilah ayat 11)

Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." (surah al kahfi ayat 70)


Related Posts by Categories0 ulasan: